News

COVID-19 KAPSAMINDA EĞİTİM KURUMUMUZDA ALINAN ÖNLEMLER

Çocuklarımızın okula güvenli bir şekilde gelip gitmelerini sağlamak; onların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda öğrenimlerini sürdürmelerini temin etmek; geleceğimizin göz bebeği evlatlarımızı korumak maksadıyla aşağıda belirtilen hususlara harfiyen uymamız gerekmektedir. Eğitim kurumu yönetimi olarak aldığımız birtakım önlemleri ve koyacağımız kuralları sizlerle paylaşmayı uygun gördük.

 COVID-19’un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Okullar toplu bulunulan yerlerden olduğu için COVID-19 bulaşma açısından risklidir. Okullarda COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacaklar bir süreç yönetimidir. Bu süreç yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanlarının üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Süreç, öğrenciler ve tüm çalışanlar için sabah evde başlar ve yine akşam evde tamamlanır.

Okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılmıştır. Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmaktadır. COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.

EĞİTİM KURUMUMUZDA ALINAN GENEL ÖNLEMLER

 • COVID-19’dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilmiştir.
 • Eğitim kurumumuzun değişik birimlerine COVİD-19 salgınıyla ilgili uyarı afişleri asılmış, yönlendirmeler hazırlanmıştır.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve

deterjanla yapılmıştır.

 • Eğitim kurumumuzda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun, el antiseptiği veya en

az %70 alkol içeren kolonya hazır bulundurulacaktır. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilmiştir.

 • Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için pedallı el antiseptiği konulmuştur.
 • Sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavabolar, çalışma salonları, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilmiştir. El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından kontrol edilecektir.
 • Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmiştir.
 • Tuvalet alanına giriş kapılarının kolları uygun temizlik malzemesi ile sık sık silinecektir. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları uygun temizlik malzemesi ile sık sık temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
 • Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilecek ve temizlik saatleri görünür şekilde asılacaktır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı bulundurulacaktır.
 • COVID-19 kapsamında alınan önlemler okul açılmadan önce velilerine SMS vb. iletişim kanalları ile bilgilendirilecektir.
 • Okulların açılmasıyla birlikte velilere özel olarak hazırlanmış “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” iki nüsha halinde velilere imzalatılacak, bir nüshası kendilerine verilecektir.
 • Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uyacak ve maske takacaklardır.
 • Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanacaktır.
 • Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya kronik rahatsızlığı bulunanlar öğrencileri bırakıp almayacaktır.
 • Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılacaktır.
 • Eğitim kurumumuzda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takacak ve maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulacaktır. Okulda bulunan kişilerin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecektir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacaktır.
 • Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılacaktır.
 • Eğitim kurumumuza salgın döneminde ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
 • Eğitim kurumumuzda sınıf ve odalar pencereler açılarak sık sık havalandırılacaktır.
 • COVID-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmayacaktır. Yapılması gerekli görülen etkinlikler açık alanda sosyal

mesafe kurallarına uyularak yapılacaktır.

Öğrenciler, Öğretmenler ve Diğer Çalışanlara Yönelik Alınacak Önlemler

 • Öğretmenler ve diğer çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanacaktır.
 • Okulun ilk haftasındaki derslerde öğrencilere COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilecektir.
 • COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
 • Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecektir. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilecektir. Bu tür hastalar İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilecektir.
 • Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılacak, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilecektir.
 • Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanlar dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecektir.

Eğitim Alanları ve Sürecinde Alınacak Önlemler

 • Ders esnasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak ve maske takılacaktır.
 • Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmayacak, çapraz oturma düzeni sağlanacaktır.
 • Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanacaktır.
 • Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacaktır.
 • Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görecek, sınıf değişikliği yapılmayacaktır. Değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.
 • Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanacaktır. Sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışması önlenecektir.
 • Kurumumuz bünyesinde bulunan kantinde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, kantinde tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılacaktır.
 • Öğrenci yemekhanesinde girişe el antiseptiği konulmuştur. Öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini yıkaması sağlanacaktır.
 • Yemekhane ve kantinde masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Baharat, kürdan, tuz vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmıştır. Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek bulundurulmayacaktır.
 • Kurumumuz bünyesinde bulunan giysi ve kitap satışının yapıldığı mekanlarda hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tüm tedbirler alınmıştır.

Servislerde Alınacak Önlemler

 • Servis şoförleri işveren tarafından COVID -19 hakkında bilgilendirilmiştir.
 • Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanılacaktır.
 • Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılacak, şoför ve öğrencilerin bu kurallara uyması sağlanacaktır.
 • Servisle ulaşımı sağlayan öğrenci, öğretmen ve çalışanların her gün aynı yere oturması sağlanacaktır.

Leave a comment