student-graduation

OKULUMUZUN TARİHÇESİ

Türk Millî Eğitimine hizmet amacı ile ilk kez 18.09.1989 Tarih ve 31423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı onayı ile 1989-1990 Eğitim-Öğretim Yılında, Telgrafçı Hamdi Bey Mahallesi, Badem Sokak No:5 Selçuklu/KONYA adresinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

İdeal İlköğretim Okulu ve Lisesi Aydınlık Eğitim Kurumları A.Ş.’ye bağlı bir kuruluştur. Bünyemizde iki ayrı okul bulunmaktadır:

  1. İdeal İlköğretim Okulu
  2. İdeal Lisesi (Kolej)

Okul Müdürü Merhum Sait ARIK’la birlikte 1989-1990 Eğitim-Öğretim Yılında Fen Lisesi olarak eğitim-öğretim hayatına başlayan okulumuz bünyesinde Ana Okulu ve İlkokul da bulunmaktaydı.  Eğitim Kurumu binamızda, 1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılında Fen Lisesi ile birlikte Süper Lise eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüttü.

Fen Lisesi Müdürümüz Sayın Ahmet DİRİK’in, üç yıl kadar görev yaptığı dönemde, yani 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılında hazırlık sınıfı açıldı. 1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Fen Liselerinin ve Süper Liselerin kapatılması sonucu okulumuz normal liseye dönüştürüldü.

Bir dönem İdeal Koleji olarak öğretim faaliyeti içinde olan okulumuzda bir yıllık hazırlık eğitiminden sonra öğrencilerimiz üç yıl öğrenim görmekteydi. Liselerin dört yıllık eğitime çıkartılması sonucu okulumuzun kolej bölümü kademeli olarak kapatılmıştır.  2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren bu yana Özel İdeal Anadolu Lisesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.   Özel İdeal Okullar Grubu, kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede elde ettiği çok yönlü başarılar ve uyguladığı eğitim programı ile ülkemizin seçkin okullarının arasına girmeyi başarmıştır.

Bir dönem Millî Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Akay YILDIRIM’ın da okulumuzda Süper Lise Müdürü olarak görev yaptığını, Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine atanmasından sonra yerine Sayın Erdal ÖZKARA’nın Okul Müdürü olarak tayin edildiğini kayıtlarımız göstermektedir. Kısa bir süre Ali Fuat UZAMIŞ’ın okul müdürlüğü görevini ifa etmesinden sonra okulumuz müdürü olarak Sayın Tural SİNANOĞLU’nun göreve getirildiğini görüyoruz. Tural Sinanoğlu’nun görevden ayrılması sonucu yerine kısa bir süre Nuri BOSTAN atandı. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılından bu yana okulumuz müdürü olarak Nejdet ALBAY görev yapmaktadır.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Bil-Vip Özel Öğretim Kursu ve Yalçın Özel Öğretim Kursu işbirliğiyle İdeal Koleji yenilen yüzü ve güçlü kadrosuyla eğitime hizmet vermeye devam etmektedir.

Nejdet ALBAY, Anadolu Lisesi Müdürü

Misyonumuz&Vizyonumuz

Kurum kültürü oluşturarak, ders müfredat programları kazanımlarını en üst düzeyde gerçekleştirmiş, dünya vatandaşı olabilecek becerileri kazanmış, millî ve manevî değerlere bağlı, özümseyerek öğrenen, bilgiyi kullanan, sanat, spor, bilim gibi alanlarla ilgili çalışmalarda başarılı olan, sosyal yönden gelişmiş, birikimi yüksek, özgür düşünen ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen, geleceğin liderlerini yetiştirmek temel amacımızdır.

Bu amaca ulaşmak için öğrencilerimizin kendilerini ve sahip oldukları özgün ve yapıcı-yaratıcı güçlü yönlerini tespit etmek; bu özelliklerini geliştiren, sorumlu, özgür, üretken, katılımcı ve mutlu birer birey olmaları için tüm imkânları kullanmak temel misyonumuzdur.

Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak;

Mutlu bir gelecek, güçlü bir Türkiye için çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık yararına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli ahlaklı bireyler yetiştirmek;

Öğrencilerimizin “Bir özel okul değil, özel bir okulda” öğrenim gördüğünü ve gerçek bir eğitim aldığını hissettiren bir kurum olmaktır.