İlkokul

İdeal İlkokulu 1989 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Tüm sınıflarda günde 8, haftada toplam 40 saat ders yapılmaktadır. İdeal İlkokulu, eğitim sistemini Tam Öğrenme Modeli ile kavram, bilgi, beceri üzerine kurmuştur.Tüm sınıflarımız Akıllı Sınıf olarak tasarlanmıştır. Bilgisayar, Görsel Sanatlar, Müzik derslerinde uygulama laboratuarlarından yararlanılmaktadır. Beden Eğitimi dersleri spor salonunda  yapılmaktadır.   İlkokul Sürecindeki HedeflerimizÖğrencinin,  • Yaşı ve yaşantısı gereği karşılaştığı sosyal, bilişsel, fiziksel, duygusal ve psikolojik değişikliklere uyumunu sağlamak,  • Türkçede dinlediğini ve okuduğunu algılama, anlama ve anlatabilme becerilerini yaşına göre en üst düzeye çıkarmasını ve Okuma alışkanlığı sağlamak,   • Sosyal, kültürel ve çevresel açıdan yakınındaki ve uzaktaki tüm insan ve diğer canlılara karşı duyarlılık, saygı ve anlayış geliştirmesini sağlamak; tüm dünyadaki kültürel ve çevresel değer ve doğruların korunmasında bilinç geliştirmesine katkıda bulunmak,  • Yabancı dillerde dinlediğini ve okuduğunu yaş ve akademik düzeyine göre en üst derecede anlamasını; bu dillerde kendini yaşına ve düzeyine göre en iyi şekilde ifade edebilmesini sağlamak,