Ortaokul

İdeal Ortaokulu 1989 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Tüm sınıflarda günde 8, haftada toplam 40 saat ders yapılmaktadır. İdeal ortaokulu, eğitim sistemini Tam Öğrenme Modeli ile kavram, bilgi, beceri üzerine kurmuştur.Tüm sınıflarımız Akıllı Sınıf olarak tasarlanmıştır. Bilgisayar, Görsel Sanatlar, Müzik derslerinde uygulama laboratuarlarından yararlanılmaktadır. Beden Eğitimi dersleri spor salonunda  yapılmaktadır. Ortaokul programımız, öğrencilerimizin yaşamsal, bilişsel, fiziksel, duygusal, psikolojik, sosyal ve kültürel değişimlerini temel alarak oluşturulmuştur. Öğrencinin, • • İlkokul bitiminde, yaşı ve yaşantısı gereği karşılaştığı sosyal, bilişsel, fiziksel, duygusal ve psikolojik değişikliklere uyum sağlamasında öğrenciye yardımcı olmak, • • Tüm akademik, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda kendini doğru ifade edebilmesi için ifade, uygulama ve sunum becerilerini geliştirmek, • • Araştırma, sorgulama, irdeleme ve yorumlama becerilerini geliştirerek, bilişsel gücünü yaşına ve çevresine göre en üst düzeye çıkartmasını sağlamak, • • Sosyal, kültürel ve çevresel açıdan yakınındaki ve uzağındaki tüm insan ve diğer canlılara karşı duyarlılık, saygı ve anlayış geliştirmesini sağlamak; tüm dünyadaki kültürel ve çevresel değer ve doğruların korunmasında bilinç geliştirmesine katkıda bulunmak, • • Yabancı dillerde dinlediğini ve okuduğunu yaş ve akademik düzeyine göre en üst derecede anlamasını, bu dillerde kendini yaşına v düzeyine göre en iyi şekilde ifade edebilmesini sağlamak, gerektiği her yerde ve zamanda bu dillerde iletişim kurabilmesini sağlayabilmek,  

İDES  (İDEAL EĞİTİM SİSTEMİ)

Teog  sınavlarına yönelik hazırlık eğitimi yapan dershanelerin eylül 2015 de kapanması sonucunda okulların Teog sınavlarına hazırlık amacıyla destek eğitimi yapması ihtiyacı doğmuştur.Dershaneler öğretim programlarında 4 yıllık öğretim programlarını özetleyen konu tekrarlarına, sınavlarda çıkan örnek soru çözümlerine, öğrencilere ödev olarak verilen soru bankalarına ve deneme sınavlarına yer vermektedir.5. sınıftan itibaren okul öğretim programları paralelinde verilen ek derslerle yürütülür ve Haftalık değerlendirme, Ünite değerlendirme teog  deneme sınavları ile öğretim süreci izlenir.

YILLIK PLANLAMA

Teog  kapsamında  temel derslerden hazırlanan ek ders planlaması ile öğrenciler okul programları uyarınca edindikleri kazanımları İDES derslerinde bütünsel bir yaklaşımla hazırlanan öğretim programları ile tekrar eder, sınavlarda çıkan soru çeşitlerini çözümleriyle sınavlara hazırlık yaparlar.

5.6 Sınıf düzeyinde öğrencilerin tüm  derslerinde temel öğretim eksiklerini tamamlamak , 5.6. Sınıf öğretim programları uyarınca bu dersleri pekiştirmek ve sınavlarda çıkacak soru tiplerine göre hazırlık yapmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu dönemde uygulanan ders  eğilim belirleme ile  öğrencilerin alan yönlendirmeleri yapılır, öğrencilerin kendi kendine öğrenme becerilerinin geliştirilmesi için birçok rehberlik çalışması bir arada yürütülür.

7. ve 8. sınıf düzeyinde her ders için planlanan ek dersler ile öğrencilere konu tekrarı ve örnek soru çözümleri yapılarak pekiştirme sağlanır.Her hafta yapılan Haftalık Değerlendirme Sınavları ile geri bildirim verilir.Ünite değerlendirme sınavları, her ünite sonunda yapılan Teog deneme sınavları ile öğrenciler değerlendirilir.Soru bankaları ve etkileşimli kaynaklar ile öğrenciler ihtiyaçları doğrultusunda ek çalışmalar yapar.Danışman öğretmen öğrencilere hedefleri doğrultusunda eğitim desteğinde bulunur. Rehberlik birimi ise öğrencilere yönlendirme ve tercih danışmanlığı yapar.

DEĞERLENDİRME SINAVLARI

 İşlenen konu kapsamında yapılan ve her ünite sonunda yapılan İdeal  Değerlendirme Sınavları (iDS) ve TEOG DENEME SINAVLARI  öğrencilere düzenli olarak geri bildirim verirken, öğretim programları doğrultusunda eksik kazanımlar belirlenmiş olur.Değerlendirme sınavları sonuçlarına göre öğrencilerin  çalışmaları planlanır.

ÖĞRENCİ  İZLEME SİSTEMİ

Öğrencilere uygulanan sınavlar K12 net sistemi ile analiz edilir ve kapsamlı raporlar oluşturulur.Öğrencilerin tüm derslerden konu ve kazanım haritaları oluşturulur.Teog Hazırlık Sınavları Meb kriterlerine göre puanlanır.Öğrencilerin her sınav sonrasında gelişimleri izlenir, bir sonraki sınav dönemi için hedef belirlenir ve öğrencilerin eksiklikleri doğrultusunda ek çalışmalar yapılır.

İDES  (İDEAL EĞİTİM SİSTEMİ) artıları

-Okul öğretim programı ile beraber yürüdüğü için pekiştirme sağlanır.

 -Düzenli olarak  yapılan Teog  deneme  sınavları ile sınav teknikleri kazandırılır.

-Hafta içi ve hafta sonu ek dersler ile konu tekrarı ve örnek soru çözümü yapılır.

-Liselere geçiş  sürecini  4 yıla yayar.