Anadolu Lisesi

1989 yılında eğitime hayatına Özel FEN LİSESİ olarak başlayan Özel İdeal Koleji MEB’e bağlı,  Anadolu Lisesi statüsündedir. Eğitim dili İngilizcedir.  2006 yılından beri ÖSS’nin tüm ilköğretim ve lise programını içerecek biçimde düzenleneceğini açıklayan ÖSYM, “lise eğitimine çok daha büyük önem” verilmesini sağlayacak önemli bir hamle yaptı. YGS ve LYS içeriği, şimdiye dek, ilköğretim ve Lise 1 konularından oluşurken, artık, Lise 1,2,3 ve 4’ün ilk yarısının ağırlıklı olarak uygulanacağı bir sisteme geçildi. Böylece ders sırasında öğrencilerin gizlice sıra altından  test çözmeleri engellenmiş, derse katılım sağlanmıştır.  2006 Eğitim Öğretim Yılında Türkiye genelinde  liselerde  eğitimin 3 yıldan 4 yıla çıkartılmasıyla, M.E.B. tarafından sağlanan müfredatta Yabancı Dille Eğitim yapan liseler için haftalık ders saatleri 40 saatte çıkarılmıştır.   Öğrenciler, 9. sınıftan 12. sınıfa dek, sistemli biçimde yenilenen ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SINAVI sınavına derslerini aksatmadan, yoğun ve doyurucu bir  programla destekliyor. 

İDES  (İDEAL EĞİTİM SİSTEMİ)

Üniversite giriş sınavlarına yönelik hazırlık eğitimi yapan dershanelerin eylül 2015 de kapanması sonucunda okulların üniversite giriş sınavlarına hazırlık amacıyla destek eğitimi yapması ihtiyacı doğmuştur. Dershaneler öğretim programlarında 4 yıllık öğretim programlarını özetleyen konu tekrarlarına, sınavlarda çıkan örnek soru çözümlerine, öğrencilere ödev olarak verilen soru bankalarına ve deneme sınavlarına yer vermektedir.

9. sınıftan itibaren okul öğretim programları paralelinde verilen ek derslerle yürütülür ve Haftalık değerlendirme, Ünite değerlendirme, YGS ve LYS deneme sınavları ile öğretim süreci izlenir.

YILLIK PLANLAMA

 Üniversite sınavları kapsamında  temel derslerden hazırlanan ek ders planlaması ile öğrenciler okul programları uyarınca edindikleri kazanımları İDES derslerinde bütünsel bir yaklaşımla hazırlanan öğretim programları ile tekrar eder, sınavlarda çıkan soru çeşitlerini çözümleriyle sınavlara hazırlık yaparlar.

9. ve 10. Sınıf düzeyinde öğrencilerin tüm  derslerinde temel öğretim eksiklerini tamamlamak , 9-10. Sınıf öğretim programları uyarınca bu dersleri pekiştirmek ve sınavlarda çıkacak soru tiplerine göre hazırlık yapmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu dönemde uygulanan ders  eğilim belirleme ile  öğrencilerin alan yönlendirmeleri yapılır, öğrencilerin kendi kendine öğrenme becerilerinin geliştirilmesi için birçok rehberlik çalışması bir arada yürütülür.

11 ve 12. sınıf düzeyinde her ders için planlanan ek dersler ile öğrencilere konu tekrarı ve örnek soru çözümleri yapılarak pekiştirme sağlanır.Her hafta yapılan Haftalık Değerlendirme Sınavları ile geri bildirim verilir.Ünite değerlendirme sınavları, her ünite sonunda yapılan YGS ve LYS deneme sınavları ile öğrenciler değerlendirilir.Soru bankaları ve etkileşimli kaynaklar ile öğrenciler ihtiyaçları doğrultusunda ek çalışmalar yapar.Danışman öğretmen öğrencilere hedefleri doğrultusunda eğitim desteğinde bulunur. Rehberlik birimi ise öğrencilere yönlendirme ve tercih danışmanlığı yapar.

DEĞERLENDİRME SINAVLARI

 İşlenen konu kapsamında yapılan ve her ünite sonunda yapılan İdeal  Değerlendirme Sınavları (iDS) ve YGS VE LYS DENEME SINAVLARI  öğrencilere düzenli olarak geri bildirim verirken, öğretim programları doğrultusunda eksik kazanımlar belirlenmiş olur. Değerlendirme sınavları sonuçlarına göre öğrencilerin  çalışmaları planlanır.

ÖĞRENCİ  İZLEME SİSTEMİ

Öğrencilere uygulanan sınavlar K12 net sistemi ile analiz edilir ve kapsamlı raporlar oluşturulur.Öğrencilerin tüm derslerden konu ve kazanım haritaları oluşturulur.Üniversite Hazırlık Sınavları ÖSYM kriterlerine göre puanlanır.Öğrencilerin her sınav sonrasında gelişimleri izlenir, bir sonraki sınav dönemi için hedef belirlenir ve öğrencilerin eksiklikleri doğrultusunda ek çalışmalar yapılır.

İDES  (İDEAL EĞİTİM SİSTEMİ) artıları

-Okul öğretim programı ile beraber yürüdüğü için pekiştirme sağlanır.

 -Düzenli olarak  yapılan YGS ve LYS denem sınavları ile sınav teknikleri kazandırılır.

-Hafta içi ve hafta sonu ek dersler ile konu tekrarı ve örnek soru çözümü yapılır.

-Üniversiteye hazırlık sürecini  4 yıla yayar.

REHBERLİK KARİYER EĞİLİMİ BELİRLEME

9. ve 10. Sınıf düzeyinde rehberlik çalışmaları ile kariyer planlamasının ilk adımı olan meslek ve üniversite tanıtımları yapılır.Hedef çalışması başlığı altında kısa,orta ve uzun vadeli hedefler oluşturulur.Kariyer Eğilimi testi ile öğrencilere meslek seçiminde yönlendirme yapılır.

KARİYER PLANLAMA

11.ve 12.sınıf düzeyinde rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin seçtikleri alanlarda derinlemesine bilgi sahibi olmaları sağlanırken, yüksek öğretimde devam etmek istedikleri bölümlere yerleşmeleri için gerekli olan akademik çalışmaların planlaması yapılır ve her öğrenciye kişisel gelişim patikası oluşturulur.12.sınıfın sonunda üniversite giriş sınavlarında yerleştirme  sürecinde verilen destekle öğrenciler yüksek öğretim kurumlarına geçiş yapar.Öğrenme stilleri , sınav kaygısı ,çalışma davranışları gibi başlıklarda envanterler uygulanır ve öğrencilere bu alanlarda rehberlik yapılır.Danışman öğretmenler ile öğrencilerin sürekli takibi yapılır ve akademik destek alması sağlanır.

-Kariyer eğilim testleri

-Mesleki yönlendirme

-Envanterler

-Danışman öğretmenler